Reply To: SWYH Crashes on Windows 7 with threading Problem >NET Framework 4

Home Forums Forum English (EN) SWYH Crashes on Windows 7 with threading Problem >NET Framework 4 Reply To: SWYH Crashes on Windows 7 with threading Problem >NET Framework 4

#3695 Reply

Roel Mehlkopf

And this is in your error.log:

Date: 04-09-2013 15:47:35
Message: De index valt buiten het bereik. Deze mag niet negatief zijn en moet kleiner zijn dan de grootte van de verzameling.
Parameternaam: index
Detail: System.ArgumentOutOfRangeException: De index valt buiten het bereik. Deze mag niet negatief zijn en moet kleiner zijn dan de grootte van de verzameling.
Parameternaam: index
bij System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
bij SWYH.App.<>c__DisplayClass19.<RendererAddedSink>b__18()
bij System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bij MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
bij System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bij System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bij System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bij System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bij System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bij MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bij MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bij System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bij MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
bij System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
bij MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bij MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
bij System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
bij System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
bij System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
bij System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
bij System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
bij System.Windows.Application.Run(Window window)
bij SWYH.App.Main()
——————————

Posted in