Reply To: Utilisation en ligne de commande ?

Home Forums Forum Français (FR) Utilisation en ligne de commande ? Reply To: Utilisation en ligne de commande ?

#4022 Reply

Sipho

Jo, det de4r med att fixtra och testa ke4nner man igen. Sje4lv har jag en ren image innan sje4lva MP inasillttaonen som jag ble5ser pe5.

Posted in